Кои са важните неща при избор на гориво за отопление?

Изградили сте локално парно, но все още не сте взели решение дали да използвате пропан или гориво за отопление (обикновено под този термин се разбира нафта с нисък акциз), за да се снабдите с точния котел, с който да завършите системата, а след това трябва да се спрете и на правилният доставчик. Ето нещата, които трябва да решите когато за пръв път използвате гориво за отопление или пропан:

 

Правилният доставчик

Изборът на доставчик на гориво за отопление е важно за по-нататъшното ви спокойствие. Снабдяването трябва да бъде надеждно, ефективно и навременно. Освен това, доставчикът трябва да ви предложи широк набор от опции, като например планове за защита на цените и така нататък. Запознайте се с важните въпроси, когато избирате кой да ви доставя горивото за отопление:

  • Дали фирмата е уважавана и е в бизнеса от дълго време?
  • Дали съществуват гъвкави възможности за плащане?
  • Дали предлага защита на цената или програма, в която е оказана максималната цена, която може да се достигне в периода на договора?
  • Има ли доставки през цялата седмица и по 24 часа на денонощието?
  • Разполага ли с достатъчно хора, за да бъде гарантирано, че доставка ще се изпълни на време?
  • Колко струва литър гориво?

Автоматична доставка

Някой собственици избират планове с автоматична доставка. Това означава, че вашият доставчик на гориво за отопление изчислява какво количество ви е необходимо, въз основа на външните температури и предишна консумация. При използването на този метод, той получава представа кога вашето гориво за отопление или пропан е на привършване и прави доставката.

Алтернатива на автоматичната доставка е тази с обаждане за поръчка. Тогава вие трябва да следите количествата, които са ви останали и ако прецените, че те са на привършване, тогава се обаждате и поръчвате доставка на гориво. Този подход е удачен за онези от вас, които предпочтат сами да контролират и проследяват направените от тях поръчки. Негативната му страна е, че ще сте постоянно ангажирани с проверки и има опасност да забравите да поръчате и то в най-неподходящия момент (в най-студените дни).

 

Ценова протекция и максимална цена за периода

Някой доставчици предлагат такива планове, които са с фиксирана средна цена на горивото за отопление за срока на договора или такива с максимална цена, до която могат да достигнат доставките. Така клиентите могат да пресметнат какви ще са разходите им през целия отчетен период или до каква максимална стойност могат да достигнат те.

 

Информация за безопасност

Желателно е преди да започнете да използвате гориво за отопление да сте запознати с предпазните мерки. Вслучай, че имате въпроси или не сте наясно с правилата задължително се свържете с избрания от вас доставчик. Не забравяйте да потърсите информация и в сайта на Дизелор за горивата за отопление и начините на доставка, които предлага фирмата.