Уелнес проектиране. Как архитектурата влияе на нашето здраве?

Архитектурата играе решаваща роля в оформянето на нашето ежедневие и благосъстояние. Дизайнът и конструкцията на сградите могат да окажат значително въздействие върху нашето физическо, психическо и емоционално здраве.

Интегрирането на принципите на уелнес в архитектурата е нарастваща тенденция, тъй като все повече хора осъзнават връзката между застроената среда и цялостното ни благосъстояние. В тази статия ще навлезем във връзката между архитектурата и здравето и ще разгледаме ползите от уелнес проектирането.

Достъп до естествена светлина и свеж въздух

Един от най-важните елементи на уелнес проектирането е интегрирането на естествена светлина и свеж въздух в застроената среда. Достатъчният достъп до естествена светлина може да помогне за регулиране на циркадните ритми и да повиши настроението, енергийните нива и продуктивността ни. Свежият въздух може да помогне за подобряване на качеството на въздуха в помещенията, да намали стреса и да насърчи чувството за спокойствие и релаксация.

В допълнение редица проучвания показват, че работещите в сграда с достъп до естествена светлина и гледка към природата имат по-висока производителност и по-малко симптоми на стрес и напрежение в очите в сравнение с работниците в обикновена сграда.

Затова архитекти във Варна все по-често се стремят към проектирането на сгради, които максимално увеличават естествената светлина и свежия въздух, като включват големи прозорци, покривни прозорци и вентилационни системи.

Проектиране, насърчаващо движението

Физическата активност е от съществено значение за поддържане на добро здраве и предотвратяване на хронични заболявания. Въпреки това, заседналият характер на повечето съвременни професии и дейности в свободното време затрудняват физическата активност на хората. Архитектите са тези, които ще изиграят важна роля в насърчаването на физическата активност, като проектират сгради, които насърчават движението и физическите упражнения.

Например включването на просторни стълбища насърчава хората да ходят пеша. Откритите пространства и зелените покриви предоставят възможности за физическа активност и отдих. Роля играе и интериорът на жилището – работните места у дома могат да бъдат адаптирани така, че да насърчават движението, като например чрез използването на бюра за правостоящи или такива с бягаща пътека.

Насърчаване на чувството за свързаност и общност

Усещането ни за общност и връзка с другите е от решаващо значение за цялостното ни благосъстояние. Затова архитектите се вдъхновяват да проектират сгради, които насърчават социалното взаимодействие, ангажираността на общността и чувството за принадлежност.

Включването на общи пространства, като зони за отдих и открити пространства в градината или на покрива, може да осигури възможности за социално взаимодействие и изграждане на общност.

Минимизиране на стресовите фактори на околната среда

Стресорите на околната среда, като шум, замърсяване и светлинно замърсяване, оказват значително въздействие върху нашето здраве и благополучие. Архитектите следва да проектират сгради, които свеждат до минимум тези стресови фактори и създават спокойна и успокояваща среда.

Например използването на качествени изолации, звукоизолиращи прозорци и акустични бариери може да намали нивата на шума, а интегрирането на зелени площи и използването на естествени материали може да подобри качеството на въздуха в помещенията и да намали въздействието на замърсяването.

Какво още? 

Съществуват още практики от уелнес индустрията, които откриват своето отражение и в съвременното архитектурно проектиране. Сред факторите, които биха повлияли на нашето благосъстояние, се нареждат следните идеи:

  • Биофилният дизайн – този тип дизайн включва елементи от природата в сградите и придава усещането за близост до природата
  • Дизайнът, фокусиран върху достъпността до сградата може значително да подобри благосъстоянието на хората с увреждания.
  • Озеленяването и възможностите за градинарство до дома (такива примери преобладават в Нидерландия) подобряват менталното здраве и създадат нови възможности за общуване
  • Ефективното използване на цветовете в общите пространства и фасадата на сградата влияят положително на настроението и поведението.
  • Възможностите за уединение в дома могат да подпомогнат чувството за сигурност и комфорт.
  • Ориентацията на сградата може да подобри топлинния комфорт и да намали потреблението на енергия.

На финал

В заключение е важно да кажем, че връзката между архитектурата и здравето е от съществено значение за насърчаване на благосъстоянието и подобряване на качеството на живот.

Включвайки уелнес практики в своите проекти, архитекти във Варна умело изграждат сгради, които подкрепят и подобряват физическото, психическото и емоционалното здраве на живущите. Тенденция с все по-голямо значение в наши дни, когато сме свръхнатоварени с информация и времето сякаш не стига.